تبلیغات
.: جهاد مقدس :. - - دلتنگ ،منتظر، امیدوار!

سلام آقا جان!

من هنوز منتظرم!

...

خسته؟

نه!خسته نیستم!

فقط کمی نگرانم!

...

انگار داره اون صفا ، کم کم از ذهنم پاک می شه!

یعنی دل سنگ شدم؟

دارم به از دور سلام دادن عادت می کنم.

عادت چیز بدیه!

سید مرتضی می گفت؛عادت هر چیز ،حتی عبادت رو ضایع می کنه!

خدایش بیامرزاد!

...

نوکل، تفویض،...

من اینها رو درست بلد نیستم و فکر هم نمی کنم در توانم باشه!

می شه به من سهل بگیرید؟

ببضاعتی مزجات!

...

من منتظرم!

چشم به راه!

یه خبری، پیامی...

خوش کردن دل امثال من، خودتون بهتر می دونید؛ خیلی ساده ست!

...

منتظرم!

چشم به راه!

دلم آب شد...

دیر وقته؛ راستی آقاجان،....

منتظرم!

چشم به راه!

1389/02/26