تبلیغات
.: جهاد مقدس :. - درد می بارد از چشمان شان، مجال گریه ندارند!

درد می بارد از چشمان شان، مجال گریه ندارند!

جمعه 21 آبان 1389 22:43

 
ارسال شده در: روحیه رفاه طلبی! ،

بسم الله الرحمن الرحیم

همه در ظلّ عنایات تو مشغول خودیم ...!

یه وقت­هایی، دیدن یا خواندن بعضی چیزها، آدم رو تو فکر می بره که: چقدر سرگرم دنیا شدی! از عیدفطر کمتر از 9 هفته می گذره، مطلب زیر رو که می خوندم، احساس کردم، چقدر از اون روز فاصله گرفتم، انگار که اصلا یادم رفته بود!!!

اللهم ...!

 

... و تا به الان بهترین خاطره ام از حج تمتع، هم صحبتی بوده با این کارگرانی که تمتع مالی ندارند. و در جوار خانه خدا به جای زیارت، مشغول کارند و یک لقمه نان حلال. یک جورایی از خودم بدم آمد. و این حس در من نمی مرد الا اینکه رجب، موبایل قراضه اش را به طرف من گرفت و دکمه ای را زد و بعد پرت کرد طرفم که ببین. دیدم. “بغض فطر” رهبر بود از برای سیل پاکستان. تا آخر دیدم. ۵ دقیقه ای بود. و موبایل را پرت کردم طرفش. پرسیدم: خامنه ای؟ گفت: سیدنا و قائدنا و امامنا. و این را که گفت، کمی آرام شدم. آخر چند روز پیش در مدینه با جوانکی پاکستانی هم سخن شدم که می گفت: حلال مشکلات ما آمریکاست. ما ضعیفیم. یک سیل آمد، همه ما را برد. “لاهور” دلم در این سفر زیاد هوای “اقبال” کرده. با هر پاکستانی که می بینم. و می بینم که امسال از قرار کمتر به حج آمده اند و آنهایی هم که آمده اند، می بینم که بعضا در پارکی، جایی، گوشه خیابانی، مسافرخانه ای کوچک، چادر زده اند. باور کن. درد می بارد از چشمان شان. مجال گریه ندارند...     سایت : قطعه 26!
هم اندیشی