تبلیغات
.: جهاد مقدس :. - شکرهای جسمانی!

شکرهای جسمانی!

یکشنبه 15 آبان 1390 12:01

 
ارسال شده در: ... بخوان به نام ربُّ الحُسَین! ،

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

بر فراز "جبل الّرحمه" در کنار ارباب و ولی نعمتت؛ که با گروهی از اهل بیت(صلوات الله علیهم)، فرزندان(صلوات الله علیهم) و شیعیان(رضوان الله تعالی علیهم) به قربانگاه معبود می رود؛ بایست. پس با جان دل بشنو، مناجات بی همتایش را که حمد می کند معبود را به تمام اعضا و جوارحش. با علم به این که خالق را بر هیچ عضو از اعضای بدن شکر نمی کند، مگر آن که در "عید قربانی" که فقط برای این کاروان مهیا شده، تمام این اعضای مبارک، لگدکوب سمّ ستوران خواهد شد... .

آیا تو نیز این گونه شکر توانی؟

 

الحمدلله الذّی لیسَ لِقضائه دافع، و لا لِعطائه مانع، و لا کصُنعه صنعُ صانع، وَ هو الجوادُ الواسع ....

...

 

ای که در پریشانی، حال من تو می دانی

کرده ای برایم پهن، این بساط عرفانی!

 

خود مرا فراخواندی، سوی این سرا خواندی

شاکرم مرا خواندی، در سرای رحمانی!

...

ناز و نعمتم دادی، نور حکمتم دادی

برگ دعوتم دادی، در میان مهمانی!

 

من ز خون وضو دارم، از تو آبرو دارم

با تو گفت و گو دارم، گفت و گوی ربّانی!

 

عاشق مناجاتم، کشته ملاقاتم

ای غمت مباهاتم، با لبان عطشانی!

...

 آمدم کنم شکرت، شکرهای جسمانی!

 

ای سرود لبهایم، قبض و بَسط اعضایم

قلب و مغز و رگهایم، می کند غزل خوانی!

 

ای ضیاء چشمانم، با عروق و شریانم

فک و کام و دندانم، می کنم مسلمانی!

 

با تمام نیرویم، دنده های پهلویم

انحنای گیسویم، دارم آه روحانی!

 

با خطوط پیشانی، با جَبین  نورانی

زیر سنگ عدوانی، جان دهم به آسانی!

 

شاه کهنه پوشم، شکر

در کف وحوشم، شکر

 

ناله هایم شکر، شکرهای طوفانی!

 

وه چه زیبایی، شربت گوارایی

ای انیس مهمانی، در قتال میدانی!

...

 

التماس دعا
هم اندیشی