تبلیغات
.: جهاد مقدس :. - اقتدار # لبخندهای ابلهانه!

اقتدار # لبخندهای ابلهانه!

چهارشنبه 4 آذر 1394 20:00

 
ارسال شده در: روحیه رفاه طلبی! ،

بسمه تعالی


پیامک از دوستی رسید که: "در حالی که رئیس جمهور، جمهوری روسیه به دنبال اخذ نظر مثبت  و همراهی با رهبر انقلاب اسلامی است؛ رئیس جمهور ایران آرزوی پشت گرمی به هیأت حاکمه امریکا  و اروپا دارد.

داستان عجیب و البته غم انگیزی است که انگیزه اجنبی برای همگرایی با کانون قدرت هوشمند ایران، از انگیزه خودی بیشتر است.

جالب است که یکی از اعضای 1+5 (روسیه) برای دفع شر یکی دیگر از اعضای 1+5 (امریکا) دریوزه رهبر ایران است. اما رئیس جمهور ایران در مذاکره با همین 1+5 بیش از قدرت و رهنمودهای رهبرش، به وعده ها و خوش و بش با امریکا دلگرم است. این صورت بندی بیش از هر چیز مرا به زمینه های عمیق "نخبه کشی" و  نیز "غربزدگی" در ایران دلالت می دهد و ...!"

متنش طولانی بود... !

دوست عزیزی است و برای خود اهل علم و تفکر است و در حوزه نظرورزی و نظریه پردازی، صاحب نظر. البته این دیدگاهش را تأئید یا رد نمی کنم!

فقط به یک جمله معتقدم که:

"اقتدار امروز ایران از راه لبخندهای احمقانه و بلاهت بار بدست نیامده که حاصل سال ها خون دل خوردن،ایستادگی و غیرت ملت و دولت های غیرتمندِ ایران اسلامی است"!
هم اندیشی