تبلیغات
.: جهاد مقدس :.

یکشنبه 1 بهمن 1385 09:01

 
ارسال شده در: ... بخوان به نام ربُّ الحُسَین! ،

"... انّ هذا لهو البلواء المبین* و فدینه بذیح عظیم* و ترکنا علیه فی الاخرین*..."

اعوذ بالله من الکرب و البلاء!

... غبار غفلت بر همه چیز فرو می نشیند و آیینه های طلعت نور کور می شوند و رفته رفته یاد خورشید نیز از خاطره ها می رود، و نه عجب اگر در دیار کوران بوزینگان را انسان بینگارند!

سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، سخن از آنان است که اسلام آورده اند، اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند!

 کنج فراقتی و رزقی مکفی...!

دلخوش با نمازی غراب وار ...!

و دعایی که بر زبان می گذرد؛ اما ریشه اش در دل نیست، در باد است!

... آه از این دلسنگی که ما را صمّ بکم می خواهد!

"سید مرتضی آوینی- فتح خون"
هم اندیشی